Bảo hiểm xã hội điện tử là đại lý cung cấp dịch vụ, cài đặt, hỗ trợ, hướng dẫn phần mềm EFY-eBHXH  Cài đặt, hướng dẫn, tư vấn kê khai, tích hợp chữ ký số smartsign.

Chữ ký số Smartsign cho EFY-eBHXH
  • Giải pháp chữ ký số toàn diện
  • Bảo mật tiêu chuẩn mỹ
  • Giá rẻ nhất, hỗ trợ 24/07
  • Bảo hành Token 1 năm

Khai thuế qua mạng
Hải quan điện tử
Bảo hiểm xã hội
Chữ ký số

Tài liệu & Video hướng dẫn

Nâng cấp phiên bản eBHXH-HN lên 2.2.0.0 và eBHXH-VN lên 1.1.0.0

Từ 19 giờ 42 phút, ngày 24/03/2017 Phần mềm bảo hiểm xã hội điện... read more

Gia hạn phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử VNPT BHXH

Rất nhiều khách hàng đang sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử... read more

Quy định về công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam.

Quy định về công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và... read more

Quy định tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.

Công văn 625/BHXH-CSXH ngày 03/01/2017 về 625/BHXH-CSXH: V/v tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để... read more

Ý kiến Khách hàng


Hơn 50 000 +
  • Khách hàng
  • Đối tác
sử dụng dịch vụ của chóng tôi

Open

Gọi:099-751-4242 (8h-22h)

Đăng ký EFY eBHXH

Subscribe!