Bảo hiểm xã hội điện tử là đại lý cung cấp dịch vụ, cài đặt, hỗ trợ, hướng dẫn phần mềm EFY-eBHXH  Cài đặt, hướng dẫn, tư vấn kê khai, tích hợp chữ ký số smartsign.

Chữ ký số Smartsign cho EFY-eBHXH
  • Giải pháp chữ ký số toàn diện
  • Bảo mật tiêu chuẩn mỹ
  • Giá rẻ nhất, hỗ trợ 24/07
  • Bảo hành Token 1 năm

Khai thuế qua mạng
Hải quan điện tử
Bảo hiểm xã hội
Chữ ký số

Tài liệu & Video hướng dẫn

Những quy định của bảo hiểm xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Công văn của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư... read more

Hướng dẫn báo giảm trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH

Báo giảm là một nghiệp vụ quan trọng của phần mềm bảo hiểm xã hội... read more

Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm EFY eBHXH

Báo tăng lao động là một nghiệp vụ thường xuyên của kê khai bảo... read more

Công văn 2870/BHXH-CSXH Hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập... read more

Ý kiến Khách hàng


Hơn 50 000 +
  • Khách hàng
  • Đối tác
sử dụng dịch vụ của chóng tôi

Open

Hotline: 1900 6528  (CSKH)