Bảo hiểm xã hội điện tử là đại lý cung cấp dịch vụ, cài đặt, hỗ trợ, hướng dẫn phần mềm EFY-eBHXH  Cài đặt, hướng dẫn, tư vấn kê khai, tích hợp chữ ký số smartsign.

Chữ ký số Smartsign cho EFY-eBHXH
  • Giải pháp chữ ký số toàn diện
  • Bảo mật tiêu chuẩn mỹ
  • Giá rẻ nhất, hỗ trợ 24/07
  • Bảo hành Token 1 năm

Khai thuế qua mạng
Hải quan điện tử
Bảo hiểm xã hội
Chữ ký số

Tài liệu & Video hướng dẫn

Hướng dẫn rà soát sổ BHXH của BHXH Hà Nội

Căn cứ theo Công văn 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam và Công... read more

Quy định về công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam.

Quy định về công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và... read more

Quy định tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.

Công văn 625/BHXH-CSXH ngày 03/01/2017 về 625/BHXH-CSXH: V/v tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để... read more

Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn

Website tra cứu thông tin hoá đơn tại địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn với nội dung... read more

Ý kiến Khách hàng


Hơn 50 000 +
  • Khách hàng
  • Đối tác
sử dụng dịch vụ của chóng tôi

Open

Gọi:0936219001 (8h-22h)