Bảo hiểm xã hội điện tử là đại lý cung cấp dịch vụ, cài đặt, hỗ trợ, hướng dẫn phần mềm EFY-eBHXH  Cài đặt, hướng dẫn, tư vấn kê khai, tích hợp chữ ký số smartsign.

Chữ ký số Smartsign cho EFY-eBHXH
  • Giải pháp chữ ký số toàn diện
  • Bảo mật tiêu chuẩn mỹ
  • Giá rẻ nhất, hỗ trợ 24/07
  • Bảo hành Token 1 năm

Khai thuế qua mạng
Hải quan điện tử
Bảo hiểm xã hội
Chữ ký số

Tài liệu & Video hướng dẫn

[ Mẹo ] – Sửa nhanh và nộp lại tờ khai BHXH điện tử bị từ chối

Trong quá trình sử dụng bảo hiểm xã hội điện tử nhiều tờ khai... read more

Chế độ hưởng thai sản cho lao động nam tham gia BHXH

Chế độ hưởng thai sản cho lao động nam tham gia BHXH: Luật BHXH số... read more

Hướng dẫn cài đặt bảo hiểm xã hội CMC

Đang cập nhật read more

Kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, nhận IPhone 7

Chương trình kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, nhận IPhone 7: Nhân dịp... read more

Ý kiến Khách hàng


Hơn 50 000 +
  • Khách hàng
  • Đối tác
sử dụng dịch vụ của chóng tôi

Open

Hotline: 1900 6528  (CSKH)