[Bắc Ninh] – Công văn về việc đẩy mạnh hồ sơ điện tử về BHXH, BHYT, BHTN

Theo công văn số 53 TB-BHXH gửi các đơn vị sử dụng lao động trưc thuộc quản lý của bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc ninh thì từ ngày 15/05/3026 sẽ yêu cầu bắt buộc 100% các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số và phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử để thực hiện thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt tại Bắc ninh sẽ phối hợp với EFY cung cấp dịch vụ cho [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)