Cung cấp phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH tại Thanh hóa

Cung cấp phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH tại Thanh hóa

Từ khóa: phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH tại Thanh hóa, Cung cấp phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH tại Thanh hóa, phần mềm efy tại Thanh hóa, efy ebhxh tại thanh hóa, khai bảo hiểm học sinh bằng efy, phần mềm bảo hiểm xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã thanh hóa, mua bảo hiểm xã hội efy tại Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Huyện Đông Sơn, Huyện [...]

Thông báo nâng cấp EFY eBHXH-VN lên 1.1.0.10

Từ 17 giờ 45 phút ngày 08/05/2017, phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH-VN đã chính thức lên phiên bản 1.1.0.10. Nội dung nâng cấp gồm: Bổ sung chức năng gia hạn dịch vụ Bổ sung chức năng Logs lưu lại các thao tác NSD trên phần mềm Bổ sung chức năng sao lưu dữ liệu tự động trước khi nâng cấp Bổ sung chức năng tự động thực hiên sao lưu (cấu hình 7 ngày nếu chưa sao lưu -> Bật phần [...]

[EFY eBHXH] Thông báo nâng phiên bản eBHXH-HN lên 2.2.0.8

[EFY eBHXH] Thông báo nâng phiên bản eBHXH-HN lên 2.2.0.8 Từ 14 giờ 45 phút eBHXH-HN ngày 29/04/2017 đã chính thức lên phiên bản 2.2.0.8. Nội dung nâng cấp gồm: Bổ sung chức năng gia hạn Bổ sung chức năng Logs lưu lại các thao tác NSD trên phần mềm (Theo tài liệu https://192.168.1.240/svn/PHATTRIEN-TRIENKHAI/CQHC/Ha Noi/Bao hiem xa hoi/Doc/Tai lieu chuan hoa/HTKK-BHXH/Lưu Log eBHXH.doc) Bổ sung chức năng đơn vị chuyển quận. Trên phần mềm lưu thông tin khác trên I-VAN sẽ báo "Mã [...]

Hướng dẫn rà soát sổ BHXH của BHXH Hà Nội

Căn cứ theo Công văn 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam và Công văn 233/BHXH/QLT_ST của BHXH Hà Nội, phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH  xin gửi đơn vị tài liệu Hướng dẫn rà soát sổ BHXH của BHXH Hà Nội. EFY Việt Nam xin gửi tới các đơn vị và người lao động tài liệu hướng dẫn rà soát thông tin sổ BHXH của BHXH Hà Nội theo Công văn 233/BHXH/QLT_ST Bước 1: Đơn vị truy cập [...]

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm EFY eBHXH

Hướng dẫn sao lưu và khôi phục dữ liệu cài lại phần mềm EFY eBHXH

Bảo hiểm xã hội điện tử hướng dẫn sao lưu và khôi phục dữ liệu khai cài lại phần mềm EFY eBHXH, giúp khách hàng chuyển máy hoặc cài lại máy tính một cách dễ dàng. Bạn đang boăn khoan khi phải cài lại phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH, hãy làm theo các bước sau nhé để bảo toàn dữ liệu nhé. Bước 1: Sao lưu dữ liệu Mở phần mềm vào Hệ thống chọn chức năng [...]

huong-dan-su-dung-phan-mem-bao-hiem-dien-tu-efy-bhxh

Bảo hiểm xã hội điện tử EFY nâng cấp lên phiên bản 1.0.10.23

Từ 19 giờ 15 phút eBHXH-VN ngày 06/10/2016 Bảo hiểm xã hội điện tử EFY nâng cấp lên phiên bản 1.0.10.23. Nội dung nâng cấp gồm: Bổ sung chức năng bảo mật eBHXH đảm bảo khi Nhân viên A đang làm BHXH ở Đơn vị B thì không thực hiện lấy dữ liệu NLĐ và Nộp hồ sơ (Để thực hiện được chức năng này đơn vị chỉ cần đổi mật khẩu đăng nhập trên cổng Điều chỉnh chức năng xuất [...]

Hướng dẫn báo giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc trên phần mềm EFY-eBHXH-VN

Hướng dẫn báo giảm trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH

Báo giảm là một nghiệp vụ quan trọng của phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH. Để khách hàng sử dụng tốt phần mềm này, chúng tôi xin Hướng dẫn báo giảm trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH: Các phương án báo giảm trên phần mềm EFY eBHXH  bao gồm: - Giảm hẳn do chấm dứt HĐLĐ/chuyển công tác (GH1). - Giảm hẳn nghỉ hưu (GH2). - Giảm hẳn khi đang nghỉ thai sản/ốm/không lương (GH3). - Giảm [...]

Hướng dẫn báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc trên phần mềm EFY-eBHXH

Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm EFY eBHXH

Báo tăng lao động là một nghiệp vụ thường xuyên của kê khai bảo hiểm xã hội. Khi sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH, khách hàng dễ dàng lập báo cáo một cách chính xác và nhanh chóng. Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm EFY eBHXH: Các phương án báo tăng lao động trên phần mềm EFY eBHXH bao gồm: - Tăng mới (TM) - Tăng nguyên lương (AD) - Nghỉ thai sản đi làm [...]

Hướng dẫn Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng trên phần mềm EFY eBHXH

Hướng dẫn Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng trên phần mềm EFY eBHXH

Thay đổi mức đóng là tờ khai phổ biến nhất trong nghiệp vụ BHXH của tổ chức sử dụng lao động, Phần mềm EFY eBHXH xây dựng giúp  dễ dàng lập và gửi tờ khai thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng. Hướng dẫn Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng trên phần mềm EFY eBHXH: Khách hàng sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử cần đăng nhập, Nếu bạn lần đầu dùng phần [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)