Phần mềm bảo hiểm xã hội BKAV

Bảo hiểm xã hội BKAV Ivan

Bkav I-VAN là dịch vụ kê khai các thủ tục và nộp hồ sơ bảo hiểm được cung cấp bởi Công ty Bkav. Bảo hiểm xã hội BKAV Cung cấp cho khách hàng qua hệ thống dịch vụ có tên miền nopbaohiem.vn. Khi sử dụng dịch vụ Bkav I-VAN, Đơn vị sẽ tiết kiệm nhiều chi phí đi lại, lưu trữ hồ sơ. Các thao tác sử dụng dịch vụ đơn giản, để sử dụng dịch vụ, Đơn vị chỉ [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)