Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử CMC

Kê khai bảo hiểm xã hội điện tử CMC

Bảo hiểm xã hội điện tử CMC  là dịch vụ kê khai các thủ tục và nộp hồ sơ bảo hiểm được cung cấp bởi Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC. Các tính năng của CMC IVAN: Tạo và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội qua mạng Quản lý tờ khai, hồ sơ BHXH đã kê khai Lấy kết quả tự động kê khai bảo hiểm xã hội Quản lý quá trình tham gia BHXH Kê khai bảo hiểm xã hội điện [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)