Bảo hiểm xã hội TS24

iBHXH – Bảo hiểm xã hội TS24

iBHXH - Bảo hiểm xã hội TS24 là dịch vụ IVAN được cung cấp bởi Công ty Cổ phần TS24 dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng. iBHXH phù hợp cho mọi đơn vị sử dụng lao động đều sử dụng phù hợp ứng dụng này. Ngoài ra, iBHXH hỗ trợ cho UBND phường/ xã thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện nhân dân. Phần mềm bảo [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)