Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử của Viettel

VBHXH – Phần mềm bảo hiểm xã hội Viettel

Dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử (VBHXH) là dịch vụ hỗ trợ đơn vị kê khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp số BHXH, thẻ BHXH đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam. Tính năng nổi bật phần mềm bảo hiểm xã hội Viettel: Quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động; Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)