phần mềm bảo hiểm xã hội vnPT BHXH

Dịch vụ bảo hiểm xã hội VNPT BHXH

VNPT BHXH là phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử của Tổng công ty dịch vụ viễn thông( thuộc VNPT). Phần mềm hỗ trợ tổ chức trong việc kê khai các dịch vụ bhxh qua mạng. Dịch vụ bảo hiểm xã hội VNPT BHXH ra đời với sứ mệnh: - Tạo điều kiện hướng tới thực hiện điện tử hoá việc thực hiện các thủ tục hồ sơ BHXH nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)