1900 6142

EFY eBHXH

Phần mềm hỗ trợ kê khai VNPT BHXH  hỗ trợ được đầy đủ các nhóm đối tượng tham gia BHXH như: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh; Hành chính sự nghiệp; Ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại sứ quán, Văn phòng đại diện nước ngoài; Học sinh – sinh viên;

VNPT BHXH

Pần mềm bảo hiểm xã hội đện tử của VNPT cung cấp, nhà cung cấp có số lượng khác hàng đông nhất với chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất. VNPT còn là ứng dụng kê khai điện tử đạt thức hạng cao trong các nhà cung cấp IVAN tại Việt nam.

EBH

eBH là phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử triển khai chính thức theo mô hình IVAN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 04092015/HĐ-BHXH-TSD ngày 07/09/2015.Phần mềm eBH hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử VNPT BHXH

Đầy đủ nghiệp vụ kê khai bảo hiểm xã hội, đặc biệt sử dụng VNPT BHXH  doanh nghệp kê khai lần đầu có thể sử dụng phần mề để đăng ký mã đơn vị BHXH và nộp trực tuyến ngay từ những tờ khai ban đầu mà không cần đến cơ quan BHXH. Bảng giá EFY mới nhất   nhiều ưu đãi.

ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÊM

EBH - Phần ềm bảo hiểm xã hội điện tử của Thái sơn

Giải pháp phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử được nhều khác hàng tin tưởng sử dụng. phần mềm có giao diện thân thiện cùng nhều tính năng nổi trội và chính sách bán hàng tốt
ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÊM

App Downloads

Problem Solved

Answered Questions

Chúng tôi đang sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội đện tử EFY eBHXH từ đại lý phần mềm tốt, rất yên tâm về cách phục vụ của PMT và EFY.

Ngô Diệp An Kế toán

Tôi rất tin tưởng khi sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội từ phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH. Nó rất phù hợp cho doanh nghiệp của chúng tôi

Michael Brown Đại lý kế toán

Chúng tôi rất hài lòng về dịch vụ của Phần Mềm Tốt và EFY.

Trần Thị Thúy Giám Đốc công ty PCCC Annam

Hình ảnh phần mềm

Bảo hiểm xã hội điện tử VNPT BHXH và EBH


Tải phần mềm VNPT BHXH


DÀNH CHO HÀ NỘI DÀNH CHO TỈNH KHÁC

ĐĂNG KÝ ONLINE

Gửi thông tin đăng ký để nhâ viên kinh doanh của PMT gọi lại tư vấn.