1900 6142

Category: KBHXH

 • Phần mềm bảo hiểm xã hội miễn phí

  Tải về phần mềm bảo hiểm xã hội miễn phí KBHXH

  Tải về phần mềm bảo hiểm xã hội miễn phí KBHXH Lưu ý: phải tải phiên bản đầy đủ này về cài vào máy trước khi cập nhật các phiên bản khác + Tải về mềm bảo hiểm xã hội miễn phí KBHXH bản đầy đủ Tải về + Phiên bản phần mềm...

  Read more
 • Bảng giá triển khai BHXH điện tử

  KBHXH là ứng dụng kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần mềm được cung cấp miễn phí cho Doanh nghiệp toàn quốc. Dịch vụ cài đặt KBHXH của PMT bao gồm: Cài đặt, đăng ký giao dịch bảo hiểm xã...

  Read more