1900 6142

Category: Kế toán – Thuế

 • V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.5, HTKK 3.8.6

  Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.5, HTKK 3.8.6

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.5, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.5. Mục đích: Đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định...

  Read more
 • Tải phần mềm iTaxViewer

  Tải về tất cả các bản cài đặt của ứng dụng đọc đuôi xml cho kê khai thuế qua mạng, Tải phần mềm iTaxViewer. + Tải phần mềm iTaxViewer 1.4.7 cập nhật ngày 15/05/2018 Đáp ứng yêu cầu của Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp...

  Read more
 • Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng HTKK

  Tải các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng HTKK, IHTKK, java plugin, Itax Viewer, các phần mềm hỗ trợ teamviewer, ultraview Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất: + Phần mềm hỗ trợ kê khai phát hành ngày 24/08/2018 Tải vềHTKK  4.0.6 Tải về...

  Read more
 • Hướng dẫn vê quy định ký hiệu và mẫu số hóa đơn

  Hướng dẫn về quy định  ký hiệu và mẫu số hóa đơn theo quy định của TCT. Phân loại các loại hóa đơn theo quy định của thuế: – Hoá đơn giá trị gia tăng, – Hoá đơn bán hàng; – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; – Phiếu xuất...

  Read more