Quy trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội từ 01/5/2017

 • Quy trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội từ 01/5/2017

  Ngày 14/04/2017 Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt nam đa có công văn  595/QĐ-BHXH thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

  Quy trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội từ 01/5/2017:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.

  Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ – Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nội dung công văn Quy trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội từ 01/5/2017.

  Nếu có yêu cầu hỗ trợ và tư vấn phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử gọi : 0339.337.337 (Zalo, Viber…)


0 comment

Leave a reply

Open

Hotline: 0339.337.337 (Zalo/Viber...)