1900 6142

Tags: EFY-eBHXH

 • Hướng dẫn đăng nhập phần mềm EFY eBHXH

  Hướng dẫn đăng nhập phần mềm EFY eBHXH

  Để sử dụng được phần mềm EFY-eBHXH, khách hàng sau khi đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử và tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH quản lý để được cấp Tên đăng nhập và Mã kích hoạt công cụ....

  Read more
 • Cấp thẻ BHYT cho HS-SV bằng phần mềm BHXH điện tử EFY-eBHXH

  Cấp thẻ BHYT cho HS-SV bằng phần mềm BHXH điện tử EFY-eBHXH

  Trong các thủ tục về cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT thì Cấp thẻ BHYT cho HS-SV luôn là nghiệp vụ phức tạp và tốn công sức nhất. Việc kê khai và xử lý hồ sơ cấp thẻ BHYT cho HSSV nếu không tốt sẽ...

  Read more
 • Hướng dẫn cho người đăng nhập EFY-eBHXH lần đầu

  Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử EFY-eBHXH của PMT cung cấp là phần mềm hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động lập và nộp tờ khai để giao dịch với cơ quan BHXH. Để sử dụng được phần mềm EFY-eBHXH, đơn vị sử dụng lao động...

  Read more