0339.337.337

Tags: EFY eBHXH-VN

  • Thông báo nâng cấp EFY eBHXH-VN lên 1.1.0.10

    Từ 17 giờ 45 phút ngày 08/05/2017, phần mềm bảo hiểm xã hội EFY eBHXH-VN đã chính thức lên phiên bản 1.1.0.10. Nội dung nâng cấp gồm: Bổ sung chức năng gia hạn dịch vụ Bổ sung chức năng Logs lưu lại các thao tác NSD trên phần mềm Bổ...

    Read more