0339.337.337

Tags: Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn

  • Website tra cứu hoá đơn tại địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn

    Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn

    Website tra cứu thông tin hoá đơn tại địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn với nội dung cung cấp các thông tin về hóa đơn do cơ quan Thuế và người nộp thuế (NNT) phát hành. Để tra cứu hóa đơn của NNT, Bạn cần làm như sau: Truy cập website tra cứu thông...

    Read more