1900 6142

Tải phần mềm iTaxViewer

 • Tải phần mềm iTaxViewer

  Tải về tất cả các bản cài đặt của ứng dụng đọc đuôi xml cho kê khai thuế qua mạng, Tải phần mềm iTaxViewer.

  + Tải phần mềm iTaxViewer 1.4.7 cập nhật ngày 15/05/2018

  Đáp ứng yêu cầu của Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp NewTel-CA trong việc Kê khai và Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của NewTel-CA.

  Tải vềiTaxViewer 1.4.7

  ,

0 comment

Leave a reply