1900 6142

Tải phần mềm VNPT BHXH

 • Tải phần mềm VNPT BHXH

  Tải phần mềm VNPT BHXH

  Tải phần mềm VNPT BHXH

  Tải phần mềm VNPT BHXH

  1. Bản cài đặt VNPT-BHXH 3.0 cho Windows
  Tải về
  2. Bản cài đặt VNPT BHXH SignOffline
  Tải về
  3. Tool hỗ trợ mở file office 2007
  Tải về
  4. Net Framework 4
  Tải về
  5. Microsoft Excel Viewer for free
  Tải về
  6. Phần mềm TeamViewerQS (TeamViewer Quick Support)
  Tải về
  Lưu ý: Thành phần bổ sung cho Windows XP cần chạy trước khi cài phần mềm Khai BHXH VNPT

  • VNPT BHXH: Bảo hiểm xã hội kỹ nguyên số

   


0 comment

Leave a reply